L. Ibrišimovića 7, 34330 Velika

Izvješća i najave sjednica

Najava sjednice

Najavljujemo sedamnaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 24.06.2024. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom i dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Financijskog izvještaja I-III 2024. godine
 3. Donošenje II Odluke o raspodjeli rezultata iz 2023. godine
 4. Pravilnik o poslovnoj tajni
 5. Pravilnik o korištenju službenih vozila
 6. Razno

Izvješće sa sjednice

Izvješće sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane 26.03.2024. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa petnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
 3. Donesena Odluka o raspodjeli rezultata iz 2023. godine
 4. Donesen Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 5. Donesen Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
 6. Donesen Pravilnik o kućnom redu

Najava sjednice

Najavljujemo šesnaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 26.03.2024. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom i D N E V N I M  R E D O M:

 • Usvajanje Zapisnika sa petnaeste sjednice Upravnog vijeća
 • Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
 • Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata iz 2023. godine
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Razno

Izvješće sa sjednice

Izvješće sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane 21.02.2024. godine

 • Usvojen Zapisnik sa četrnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o izboru dr.sc. Marijane Lukačević za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća
 • Donesen Pravilnik o radu
 • Usvojen Financijski izvještaj I-XII 2023. godine
 • Usvojen Izvještaj o radu za 2023. godinu
 • Usvojena Inventura za 2023. godinu
 • Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana 2024-2026. godine
 • Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za sprječavanje i suzbijanje infekcija

Najava sjednice

Najavljujemo petnaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 21.02.2024. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa sjednice

Izvješće sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 24.11.2023. godine

 • Usvojen Zapisnik sa četrnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Usvojen Program rada za 2024. godinu
 • Donesena Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Najava sjednice

Najavljujemo četrnaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 24.11.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa sjednice

Izvješće sa 13. sjednice Upravnog vijeća održane 06.11.2023. godine

 • Usvojen Zapisnik sa dvanaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana 2024.-2026. godine

Najava sjednice

Najavljujemo trinaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 06.11.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati telefonskim putem.


Izvješće i najava sjednica

Izvješće sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 23.10.2023. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o usvajanju prijedloga Pravilnika o radu Doma
 3. Usvojen Financijski izvještaj I-IX 2023. godine
 4. Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana 2024.-2026. godine
 5. Donesena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2022. godine
 6. Usvajanje Izvještaja o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbiza sprječavanje i suzbijanje infekcija

Najava sjednice

Najavljujemo dvanaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 23.10.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 26.7.2023. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa desete sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Financijski izvještaj I-VI 2023. godine
 3. Donesena Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Najava sjednice

Najavljujemo jedanaestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 26.07.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 25.05.2023. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa devete sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Financijski izvještaj I-III 2023. godine
 3. Donesena Odluka o usvajanju I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu
 4. Usvojen Zapisnik o unutarnjem nadzoru
 5. Donesena Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

Najava sjednice

Najavljujemo desetu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 25.05.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 27.02.2023. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa osme sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Financijski izvještaj I-XII 2022. godine
 3. Usvojena Inventura za 2022. godinu
 4. Usvojen Izvještaj o radu za 2022. godinu
 5. Usvojen Izvještaja o izvršenju plana za 2022. godinu
 6. Usvojen Plan i program rada za 2023. godinu
 7. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za sprječavanje i suzbijanje infekcija
 8. Donesen Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Najava sjednice

Najavljujemo devetu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 27.02.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 28.11.2022. godine

 1. Usvojen Zapisnika sa sedme sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu
 3. Donesene III Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 4. Donesen Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Najava sjednice

Najavljujemo osmu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 28.11.2022. s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 21.10.2022. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa šeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Donesene Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 3. Usvojen Financijski izvještaja I-IX 2022. godine
 4. Donesena Odluka o usvajanju Financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. godine
 5. Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 6. Donesen Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika
 7. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za sprječavanje i suzbijanje infekcija

Najava sjednice

Najavljujemo sedmu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velikadana 21.10.2022. s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 11.10.2022. godine

 • Usvojen Zapisnik sa pete sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Doma za sklapanje Ugovora (reg.broj: 2022/028971) o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije

Najava sjednice

Najavljujemo šestu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 11.10.2022. s početkom u 9,00 sati, koja će se održati telefonskim putem radi hitnosti.


Izvješće sa 5. sjednice Upravnog vijeća održane 22.07.2022. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa četvrte sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Financijski izvještaja I-VI 2022. godine
 3. Usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
 4. Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
 5. Donesen Statut Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 6. Donesena Odluka o povećanju cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Velika

Najava sjednice

Najavljujemo petu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 22.07.2022. s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.


Izvješće sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 12.05.2022. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa treće sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 3. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i spriječavanje bolničkih infekcija
 4. Usvojen Financijski izvještaj I-III 2022. godine
 5. Donesena Odluka o raspodjeli rezultata iz 2021. godine
 6. Donesena Odluka o I izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Najava sjednice

 • Najavljujemo četvrtu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 12.05.2022. s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane 01.03.2022. godine

 1. Usvojen  Zapisnik sa druge sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojen Financijski izvještaj za I-XII 2021. godine
 3. Usvojena Inventura za 2021. godinu
 4. Usvojen Izvještaj o radu za 2021. godinu
 5. Donesena Odluka o ocjenjivanju ravnateljice
 6. Usvojen Izvještaj o izvršenju plana za 2021. godinu
 7. Donesene I Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Najava sjednice

 • Najavljujemo treću sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 01.03.2022. s početkom u 14,30 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

 

Izvješće sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 22.12.2021. godine

 1. Usvojen Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Financijski izvještaj I-IX 2021. godine
 3. Donesena Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu
 4. Donesene II Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.godinu
 5. Usvojen Program rada za 2022. godinu
 6. Usvojen Financijski plan za 2022. godinu i Projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
 7. Donesen Plan nabave za 2022. godinu
 8. Donesena Odluka o otpisu potraživanja
 9. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija

Najava sjednice

 • Najavljujemo drugu sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 22.12.2021. s početkom u 14,30 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane 04.10.2021. godine

 1. Verificirani članovi Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o izboru Ivana Matijević, dipl.oec za predsjednika Upravnog vijeća Doma
 3. Usvojen Zapisnik sa dvadesete sjednice Upravnog vijeća Domu
 4. Donesena Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 5. Donesena Odluka o usvajanju I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu
 6. Donesene I Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.godinu
 7. Usvojen Financijski izvještaj I –VI 2021. godine

Najava sjednice

 • Najavljujemo prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 04.10.2021. s početkom u 15,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 20. sjednice Upravnog vijeća održane 08.04.2021. godine

 • Usvojen Zapisnik sa devetnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o izboru i imenovanju Mirjane Novak za ravnateljicu Doma
 • Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnem nadzoru u Domu
 • Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija
 • Usvojen Financijski izvještaj I-III 2021. godine

Najava 20. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

 • Najavljujemo 20. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 08.04.2021. s početkom u 8,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 19. Sjednice Upravnog vijeća održane 12.03.2021. godine

 

 • Usvojen Zapisnik sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Usvojen Izvještaj o radu za 2020. godinu
 • Usvojen Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu
 • Donesena Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja-icu Doma

Najava 19. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

 • Najavljujemo 19. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 12.03.2021. s početkom u 11,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 18. Sjednice Upravnog vijeća održane 29.01.2021. godine

 

 • Usvojen Zapisnik sa sedamnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o usvajanju IV Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
 • Usvojen Financijski izvještaj za 2020. godinu
 • Usvojena Inventura za 2020. godinu
 • Donesena Odluka o ocjenjivanu ravnateljice Doma ocjenom “naročito uspješna”

Najava 18. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

 • Najavljujemo 18. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 29.01.2021. s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 17. Sjednice Upravnog vijeća održane 30.12.2020. godine telefonskim putem

 

 • Usvojen Zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu i Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
 • Usvojen Plan nabave za  2021. godine
 • Usvojen Program rada za 2021. godinu
 • Usvojene III Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
 • Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga soc.skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija 02.06.-21-12,2020. godine
 • Usvojene Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Izvješće sa 16. Sjednice Upravnog vijeća održane 09.10.2020. godine održane telefonskim putem.

 

 • Usvojen Zapisnika sa petnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 • Usvojen Financijski Izvještaj za I-IX 2020. godine
 • Usvojene II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
 • Donesene  III Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

 • Najavljujemo 16. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 09.10.2020. s početkom u 11,00 sati koja će se održati telefonski.

 

 •  Izvješće sa 15. Sjednice Upravnog vijeća održane 10.07.2020. godine

  održane telefonskim putem

   

  1. Usvojen Zapisnika sa četrnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma 
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

  -          Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Miroslav Zelenika, dipl.oec.,

  -          Za zamjenika predsjenika Upravnog vijeća izabran je Valentin Raguž.spec.struč.oec

  1. Usvojeno Izvješće o radu pružatelja usluga socijalne skrbi za sprečavanje i suzbijanje infekcija
  2. Usvojen Prijedlog povećanja cijena usluga smještaja
  3. Usvojene I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
  4. Usvojen Financijski izvještaj za I-IV 2020. godine
 • Najavljujemo 15. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 10.07.2020. s početkom u 11,00 sati koja će se održati telefonski.
 • Izvješće sa 14. Sjednice Upravnog vijeća održane 10.04.2020. godine održane telefonskim putem
  1. Usvojen Zapisnik sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
  2. Verificiran novi član Upravnog vijeća
  3. Donesene II Izmjene Plana nabave za 2020. godinu
  4. Usvojen Financijski izvještaj I-III 2020. godinu
 • Najavljujemo 14. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 10.04.2020. s početkom u 11,00 sati koja će se održati telefonski.
 •  Izvješće sa 13. Sjednice Upravnog vijeća održane 30.01.2020. godine
 1. Usvojen Zapisnik sa dvanaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Izvještaj o radu za 2019. godinu
 3. Usvojen Financijski izvještaj za 2019. godinu
 4. Usvojena Inventura za 2019. godinu
 5. Donesene I Izmjene Plana nabave za 2020. godinu
 6. Donosena Odluke o ocjenjivanju ravnateljice
 • Najava sjednice

Najavljujemo 13. Sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

dana 30.01.2020. s početkom u 11,00 sati s jednim slobodnim mjestom.

 • Izvješće sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 30.12.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o usvajanju III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 3. Donesene IV Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 4. Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022.g.
 5. Donesen Plana nabave za 2020. godinu
 6. Usvojen Program rada za 2020. godinu
 7. Usvojen Pravilnik o korištenju službenih vozila Doma
 8. Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive  osobe
 9. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i  sprečavanje bolničkih infekcija za 2019. godinu
 • Izvješće sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 07.10.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnik s desete sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 3. Usvojeni Financijski izvještaji I-IX 2019. godine
 4. Donesena Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 • Izvješće sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 09.07.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnik s devete sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojeni Financijski izvještaji I-VI 2019. godine
 3. Donesene III Izmjene i dopune Plana nabave
 4. Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje

ugovora za nabavu konvektomata za potrebe kuhinje

 1. Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje

ugovora za nabavu perilice posuđa za potrebe kuhinje

 1. Donesena Odluka o ocjenjivanju ravnateljice
 2. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija za 2018./2019. godinu
 • Izvješće sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 10.04.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnik s osme sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 3. Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za rekonstrukciju kotlovnice
 4. Usvojena Financijska izvješća I-III 2019. godine
 5. Donesena Odluka o usvajanju i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 6. Donesene II Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

 

1.      Usvojen Zapisnika sa petnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma 

2.      Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru

3.      Usvojen Financijski Izvještaj za I-IX 2020. godine

4.      Usvojene II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

5.      Donesene  III Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

O Domu

Dom za starije i nemoćne osobe Velika smješten je u Slavoniji, na obroncima Papuka - planine bogatog šumskog pokrova i različitosti bilja koje ljeti pruža svježinu, a zimi slikovitost inja, kristala i snijega, a u blizini veličkih toplica s izvornom toplom vodom koja se već u tursko doba koristila za kupanje i liječenje. Naziv Velyke bilježi se već u zapisima iz XIV i XV stoljeća.

Opširnije o Domu za starije i nemoćne osobe Velika