L. Ibrišimovića 7, 34330 Velika

Plan nabave

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

"Temeljem članka 76. stavak 2. točka 1. i članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" br. 120/16 i 114/22), Dom za starije i nemoćne osobe Velika kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi radi mogućeg sukoba interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju":

  1. Simulartis, Trnsko 1b, Zagreb
  2. OPG Augustin Baltić, Stražeman 50, Velika

2024. godina


2023. godina


2022. godina


2021. godina


2020. godina

O Domu

Dom za starije i nemoćne osobe Velika smješten je u Slavoniji, na obroncima Papuka - planine bogatog šumskog pokrova i različitosti bilja koje ljeti pruža svježinu, a zimi slikovitost inja, kristala i snijega, a u blizini veličkih toplica s izvornom toplom vodom koja se već u tursko doba koristila za kupanje i liječenje. Naziv Velyke bilježi se već u zapisima iz XIV i XV stoljeća.

Opširnije o Domu za starije i nemoćne osobe Velika